Inschrijven

Inschrijven kan door overschrijving van het lidgeld op:

Turnkring Neptunus vzw
Driftweg 55
8450 Bredene
BE66 9796 2244 3143
BIC: ARSP BE 22

Voor een goede afhandeling vragen wij in de mededeling uw naam, voornaam en lessen te vermelden. Graag 1 overschrijving per lid.

Voor het turnjaar 2016-2017 bedraagt het lidgeld

Eerste discipline, 1 uur les € 95

 

Per bijkomende discipline € 70 (Geldt niet als u van het Femma ledenvoordeel geniet.)
Vanaf 1 januari 2017 € 60  
Vanaf paasvakantie 2017 € 40  
Femma leden € 80 (Geldt enkel voor Dames fit! op dinsdagavond.)
Femma leden € 2 per les (Geldt enkel voor Dames fit! op dinsdagavond.)

Knuffelturnen (per duo) per sessie

Knuffelturnen ganse jaar (per duo)

€ 40

€ 110

1 sessie = van vakantie tot vakantie

Lidgeld tumbling/trampoline

€ 125

 
tumbling/trampoline vanaf januari 2017  

€ 70

tumbling/trampoline na Paasvakantie 2017   € 50

Mutualiteit

Afhankelijk van de mutualiteit waar u bij aangesloten bent kunt u aanspraak maken op een tussenkomst. De formulieren hiervoor zijn bij de mutualiteit te verkrijgen. Deze formulieren kunnen in de les afgegeven worden aan Anne Van de Velde of per post worden bezorgd op:

Anne Van de Velde
Beukenlaan 20
8450 Bredene

Verzekering

Bij inschrijving bent u standaard verzekerd. Elke deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar medische achtergrond. Voor kinderen zijn de ouders of voogd verantwoordelijk.